Monthly Archives: March 2020


Thông báo Công ty tổ chức chào giá cạnh tranh bán các tài sản thanh lý sau: Hệ thống máy in cuộn 4 màu Manugraph Hiline 45 express (khuyến mãi thêm em TPE Stacker 525) Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và năng lực […]

Thông báo thanh lý tài sản