Monthly Archives: May 2017


Cập nhật hệ điều hành, sao lưu dữ liệu, cảnh giác với các tập tin lạ hay sử dụng phần mềm diệt virus là những cách đơn giản giúp người dùng tự bảo vệ mình trước “cơn bão” WannaCry Theo thống kê của BBC, số máy tính bị ảnh hưởng bởi […]

Tự bảo vệ máy tính trước WannaCry