Từ 112 bản vẽ phác thảo, 15 mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của họa sĩ Bùi Trang Chước được chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, vừa phát […]

Hành trình sáng tạo Quốc huy Việt Nam


Sáng ngày 26/8/2022, Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cán bộ, đảng viên các cơ […]

CƠ QUAN TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ – ĐƯA NGHỊ QUYẾT ...


Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị quân đội vừa công tác, vừa lao động sản xuất, góp phần xây dựng nền kinh tế, quốc phòng độc lập, tự chủ. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 25/7, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng […]

Thủ tướng: Phát triển kinh tế để duy trì đối ...