Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn báo cáo cho biết một số phương thức xác thực chỉ dựa vào mật khẩu và OTP sẽ không còn đủ mạnh để bảo vệ tài khoản trước tấn công mạng tinh vi. Tại Hội nghị FIDO châu Á – Thái […]

‘Xác thực truyền thống sẽ không còn đủ an toàn’


Trung Quốc, Ai Cập và Lưỡng Hà thường được coi là những nền văn minh trường tồn nhất, dù còn nhiều tranh luận xung quanh cách xác định. Vạn lý Trường thành, công trình đồ sộ được xây dựng tại Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm. Ảnh: Britannica Lịch […]

Những nền văn minh tồn tại lâu nhất thế giới


Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm lên thượng tướng. Quyết định thăng quân hàm được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao cho đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Phủ Chủ tịch, sáng 8/8. […]

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng ...