Bản đồ Covid-19 trên thế giới


Covid-19 xuất hiện ở 192 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 336.000 người nhiễm bệnh, hơn 14.600 người chết.

Bản đồ Covid-19 trên thế giới

Cập nhật ngày 23/3/2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *