Gần 2.300 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly trong các doanh trại quân đội, tại 13 đơn vị của 6 Quân khu. Theo Cục quân y (Bộ Quốc phòng), tính đến ngày 17/2, trong số 2.300 công dân trên, Quân khu 1 đảm nhận cách ly […]

Gần 2.300 người được cách ly trong doanh trại